top of page

ติวเตอร์ภาษาที่ 3

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

จตุรเทพ.jpg

จตุรเทพ วรรณพรม (อิคคิว) สอนภาษาฝรั่งเศส

ปริญญาตรี :​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส โทภาษาอังกฤษ ม.บูรพา

ณัฐณิชา.jpg

ณัฐณิชา อุปแสน (เฟิร์น) สอนภาษาจีน

ปริญญาตรี :​ สํานักวิชาการแพทย์บูรณาการ สาขาการแพทย์แผนจีน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

HSK ระดับ 5

คลิกดูประวัติ
รัชนาวรรณ.jpg

รัชนาวรรณ ทองระอา (ฟ้า) สอนภาษาเกาหลี

มัธยมศึกษา :​ หลักสูตรศิลป์คำนวณ โรงเรียนสารวิทยา

ปริญญาตรี :​ นิสิต มศว เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ (กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4)

คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ: SWU-SET ระดับ  B1 (สูงสุดคือ B2)

กาญจนา .jpg

กาญจนา เมฆมูสิก (กิ๊บ) สอนภาษาจีน

ปริญญาตรี :​ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ม.เกษตรศาสตร์

Admin กำลังทยอยนำข้อมูลติวเตอร์ลงหน้าเว็บไซต์

แต่เครือข่ายติวเตอร์ของเรามาจากหลากหลายช่องทาง

ทันทีที่ผู้เรียนลงรายละเอียดงาน เราจะให้ข้อมูลติวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์โดยตรง

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

bottom of page