ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

รัฐธรรมนูญ รัตนโกสุมภ์ (โซดา)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตร GEP โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เกรดเฉลี่ย 3.31

 • ปริญญาตรี : ภาควิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน 

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาและสอบเข้า ม.4
  - ฟิสิกส์ ระดับชั้น
  มัธยมศึกษา​และสอบเข้า ม.4

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - กรุงเทพมหานคร ย่านรังสิต

 • ประสบการณ์สอน
  - ฟิสิกส์ น้องสอบติดโรงเรียนสายปัญญารังสิต ม.4
  - ฟิสิกส์ ม.ปลาย สอนมาเป็นเวลา 2 ปี

Transcript ปริญญาตรี

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR