ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

ภัสรักษ์ รังษีเพชรา (มิ้นท์)

 • มัธยมศึกษาตอนต้น: ห้องเรียนสองภาษา  (Bilingual Program)

 • มัธยมตอนปลาย: ศิลป์ภาษาอังกฤษ (ห้องเรียน Gifted)

 • ปริญญาตรี : สาขาความสัมพันธ์และกิจการระหว่างประเทศ (International Affairs and Relations) วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรอินเตอร์)

 • คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ Toeic =845  TU-GET = 640

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา-มหาวิทยาลัย หลักสูตรไทยและอินเตอร์
  - สังคมศึกษา ประถมศึกษา-มหาวิทยาลัย หลักสูตรไทยและอินเตอร์

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - กรุงเทพมหานคร พระราม2 บางขุนเทียน มีนบุรี รามอินทรา แฟชั่น หทัยราษฎร์

 • ประสบการณ์การสอน
  - สังคมศึกษา ป.4-6 ม.1 - ม.6 ONET  และ 9 วิชาสามัญ
  - ภาษาอังกฤษ ป.4- ป 6. ม.1-3  ม. 4-6  GAT , ONET,  9 วิชาสามัญ กสพท
  - ภาษาอังกฤษติวเข้าม.1 และม.4 ห้อง EP และ Giftd, สอบเข้าเตรียมอุดม เตรียมทหาร กพ สอบเข้าหน่วยงานราชการ
  - GED Social Study, GED English (RLA), IGCSE
  - History, Business, Economic, Psychology, Geography
  - TOEIC Cu-Tep, Tu-Get, CU-AAT (Eng) GMAT Verbal, SAT,GRE, GMAT
  -
  ระดับมหาวิทยาลัย (ในไทย)  Business Law (Stamford, ABAC, MUIC) , World History, Philosophy, Academic English, Political Science (CU,TU, MU, Stanford, Abac), Marketing (MUIC, TU, Stamford, Abac, BU) , Introduction to Law (TU,BU) Sociology (TU) Psychology (CU,TU). Economic (TU,Abac, Stamford, BU) Management (Stanford, ABAC, Buic). Fundamental of Communication (ABAC, Stamford) Human Resources Management (TU,Abac)
  -
  ระดับมหาวิทยาลัย (ต่างประเทศ สอนออนไลน์)  Business Law (UK), Human Resources Management (UK,Australia) International law, Politic (Japan,UK) Management Skill (Australia), Economics (UK,Japan, Australia) USA History and Government (USA), Psychology (USA,UK,Australia)

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR