ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Prasert_Profile picture.png

ประเสริฐ ทวีมหาคุณ (บอล)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เกรดเฉลี่ย 3.50 (เป็นรองหัวหน้าห้อง)
  ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรด้านความขยันหมั่นเพียรทางการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติตอนอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ปริญญาตรี : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.14

 • ปริญญาโท : ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.21

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ติวเข้าม.1 และเข้าม.4 โรงเรียนรัฐชั้นนำ
  - ประถมศึกษา-มัธยมปลาย : คณิตศาสตร์ sat gmat bmat
  - มหาวิทยาลัย : calculus1, calculus2, calculus3

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - ตามใจกลาง กทม หรือตามรถไฟฟ้า เช่น รามคำแหง สยาม อโศก ฯลฯ

 • ประสบการณ์สอน
  ประสบการณ์สอน (ปี) : 15ปี

  เคยสอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นจนถึงมัธยมปลาย มานานกว่า 10
  - calculus ระดับมหาวิทยาลัย น้องได้เกรด A วิชา calculus ทั้งเล่ม1และ2 แถมยังได้คะแนน top ด้วย
  - ติวเข้าโรงเรียนชื่อดัง เช่น เตรียมอุดมศึกษา เตรียมพัฒน์ หอวัง เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบ สตรีวิทยา บดินทร์เดชา ฯลฯ
  - ติว Math sat gmat bmat ติวสอบ กพ
  - ติวเด็กม.ปลายเข้าคณะชื่อดังในจุฬา มธ. มก.
  - สไตล์การสอนและจุดเด่น : สอนสนุก เข้าใจง่าย เน้นเทคนิคคิดลัดรวดเร็วได้คำตอบทันที 

Transcript ปริญญาตรี

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR