ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ (หมูหยอง) 

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนจิตรลดา เกรดเฉลี่ย 3.63

 • ปริญญาตรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.06 

 • ปริญญาโท : สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • IELTS: 6   TOEFL: 540

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น ม.ปลาย), GED Science, O-NET ป.6 ม.3
  - เคมี (ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. มหาวิทยาลัย), IGCSE Chemistry, SAT Chemistry
  - ภาษาอังกฤษ (ม.ต้น ม.ปลาย มหาวิทยาลัย วัยทำงาน), SAT Reading, O-NET ป.6 ม.3
  - ภาษาอังกฤษ สำหรับสัมภาษณ์งาน-การทำงาน-ทุนแพทย์เฉพาะทาง
  - TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP
  - ภาษาเยอรมันสำหรับการท่องเที่ยว

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - สอนออนไลน์

 • ประสบการณ์สอน :
  - ONET ป.6 (วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) 
  - ONET ม.3 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  - ONET ม.6 เคมี วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

  - ม.ต้น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สอนน้อง ร.ร. สามเสน, เซนคาเบรียล, เซนฟรัง, โยธินบูรณะ, พรินซ์รอยัล
  - ม.ปลาย เคมี ภาษาอังกฤษ สอนน้อง ร.ร. สามเสน, เซนคาเบรียล, เซนฟรัง, โยธินบูรณะ, กรุงเทพคริสเตียน
  - ปวช. เคมี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เตรียมวิศวฯ มจพ.)
  - GED Science, IGCSE Chemistry (Regents, St Andrew, Bangkok Prep)
  - IGCSE Chemistry (Regents, St Andrew, Bangkok Prep)
  - IGCSE ICT (Harrow)
  - SAT chemistry, reading 
  - เคมี ม.เกษตรศาสตร์ ม.รังสิต ม.หัวเฉียว
  - ชีววิทยา มหาวิทยาลัยใน New Zealand
  - ชีวเคมี ม.รังสิต ม.มหิดล (International collage)
  - ภาษาอังกฤษ ม.จุฬา ม.หัวเฉียว ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (TETET)
  - เคมีสำหรับแพทย์ มหาวิทยาลัยใน Poland
  - ภาษาอังกฤษ สำหรับสัมภาษณ์งาน-การทำงาน-ทุนแพทย์เฉพาะทาง, TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP
  - ภาษาเยอรมันสำหรับการท่องเที่ยว

 • ประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษของติวเตอร์ : 
  - นำเสนอผลงานวิชาการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 5 ครั้งในช่วงที่ศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
  - ทำวิจัยในประเทศเยอรมันนี 1 ปี (2012-2013)
  - ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน (สอนและวิจัย)
  - รับแปลเอกสาร รายงานวิชาการ สารคดี ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Transcript ปริญญาตรี

เอกสารรับรองการจบการศึกษาปริญญาเอก

Transcript ปริญญาโท

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR