ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Khatthariya_Profile picture_2.jpg

แคทรียา สุดาปัน (แคท)

 • มัธยมปลาย : Bromsgrove International School หลักสูตรอินเตอร์

 • ปริญญาตรี : Language and culture BALAC คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ภาษาอังกฤษ ม.ต้น, ม.ปลาย, เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  - English writing and reading
  - English conversation ในชีวิตประจำวัน 
  - English speaking สำหรับสอบ TU-GET, IELTS, TOEIC, CU-TEP, IGCSE, GED 

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - กรุงเทพ สยาม ออนไลน์​ รามคำแหง มีนบุรี ตามแนวรถไฟฟ้า

 • ประสบการณ์สอน
  - TU-GET น้องสอบติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์
  - IELTS น้องได้คะแนน 6.5 - 7.0 ใช้เพื่อเรียนต่อต่างประเทศและภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยในไทย
  - Speaking : Everyday conversation, business English สอนตั้งแต่เด็กเล็ก ไปจนถึงผู้ใหญ่ 
  - GED น้องกลุ่มใหญ่ผ่านภายในครั้งแรกที่สอบ ทั้ง 5 วิชา
  - IGCSE : English as a second language (Reading, Writing and Speaking), Social studies, business studies

Transcript ปริญญาตรี

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR