ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Thana (Bank)-2.jpg

ธนาธร โฉมแก้ว (แบงค์)

 • ปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีวครินทรวิโรฒ ได้รับทุนรัฐบาลไทยไปเรียนต่อสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่อังกฤษ

 • ปริญญาโท : Economics, King’s college, London, England

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - เศรษฐศาสตร์ มหภาค และ จุลภาค
  - เศรษฐศาสตรการเมือง

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - กรุงเทพมหานคร 

 • ประสบการณ์การสอน
  - เศรษฐศาสตร์ มหภาคและจุลภาค น้อง มธ
  - เศรษฐศาสตร์จุลภาค น้อง เอแบค แสตมฟอร์ด เซ้าแธมตัน จุฬา
  - เศรษฐศาสตรการเมือง วอริค ม บูรพา ม.เกริก

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR