ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Renu.jpg

เรณู หันสมร (ตาล)

 • ปริญญาตรี (กำลังศึกษา) : สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัย​การฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6
  - เคยเป็นครูฝึกสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 • ประสบการณ์สอน :
  - สอนภาษาไทย นักเรียน​ชั้น​ประถมศึกษา​ปีที่ 1 -6 
  - งานบริการวิชาการภาษาไทย​ สอนระดับชั้น ป.3 รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
  - งานบริการวิชาการภาษาไทย​ สอนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา​ตอนต้น​ รร.นครนายกวิทยาคม

 • งานสอนปัจจุบัน :
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
  - นักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ 1 โรงเรียนเซนฟรังซีสเวียร์ เมืองทอง (สังคม, ภาษาไทย)
  - นักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ 1 โรงเรียนราชินีบน (ประวัติศาสตร์, สังคม, ภาษาไทย)
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหอวัง
  - นักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง
  - ติวเข้า​ ม.4 เตรียมอุดมศึกษา​ (วิชาภาษาไทย) นักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​พระนคร​
  - ติวเข้า​ ม.4 เตรียมอุดมศึกษา​ (วิชาภาษาไทย) นักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 3 ชัยภูมิ​ (ออนไลน์)
  - ติวเข้า​ ม.4 เตรียมอุด​มศึกษา​ (วิชาภาษาไทย)​ นักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 3 รร.​ฤทธิยะ​วรรณนา​ลัย​-

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR