ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Masarat_Profile picture.jpeg

มสารัศม์ ภูวพัฒน์ศิรโชค (มะปราง)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรศิลป-สเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 • ปริญญาตรี : เอกภาษาอังกฤษ คณะ BA Englishม, The Institute of International Studies of Ramkhamhaeng
              University เกรดเฉลี่ย 3.24 

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น ระดับอนุบาล-วัยทำงาน
  - คณิตศาสตร์ ทั้งภาคปกติและอินเตอร์ ระดับอนุบาล-ม.3
  - วิทยาศาสตร์ ทั้งภาคปกติและอินเตอร์ ระดับอนุบาล-ม.3

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - Fashion Island, The Promanade , Tesco Lotus และ Big C สุขาภิบาล 3 , Amorini สวนสยาม

 • ประสบการณ์สอน
  - วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 น้องโรงเรียน Ramkhamhaeng Advent International School
  - วิชา ภาษาอังกฤษ GAT-Eng ระดับชั้น ม.6 น้องโรงเรียนสตรีวิทยา
  - วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป4-ป6 น้องโรงเรียน St. Mark's International School
  - สอนการบ้านและติวสอบเข้า ป.1, ม.1, ม.4 ทุกวิชา
  - SAT-Math, CU-TEP, TOEIC

  - ทุกวิชา ระดับชั้น ป.3 น้องโรงเรียนสาธิตพัฒนา
  - ทุกวิชา ระดับชั้น ม.2 น้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (หลักสูตร EP)
  - Math IGCSE ระดับชั้น ม.3 น้องโรงเรียน Ascot

Transcript ปริญญาตรี

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR