ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Posawee_Profile picture.jpg

พศวีร์ สุขชุม (ณัฐ)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรศิลป์-คอม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

 • ปริญญาตรี : สาขามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  - UX UI
  - การตัดต่อวีดีโอ
  - วาดภาพพื้นฐาน 

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - กรุงเทพมหานคร พระราม2 บางขุนเทียน มีนบุรี รามอินทรา แฟชั่น หทัยราษฎร์

 • ประสบการณ์การทำงาน
  - ออกแบบเว็บไซต์ 3 ปี

 • - เคยประกวดแข่งเว็บไซต์ตอนมัธยมปลายเหรียญเงิน 3 ปี

Transcript ปริญญาตรี

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR