ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

สิโรชา อุ่นนิ่ม (ป๊อป)

 • ปริญญาตรี : สาขา​ฟิสิกส์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
  - คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • ประสบการณ์การสอน
  - วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ น้องจาก รร.เซนต์​ดอมินิก หลักสูตร EP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  - ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ​ น้องจาก รร.กานดา หลักสูตร EP
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  - ภาษาไทย น้องจาก รร.โสมาภา 2 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  - คณิตศาสตร์ น้องจาก รร.บดินทรเดชา 2 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  - คณิตศาสตร์ น้องจาก รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ​ชั้น
  มัธยมศึกษาปีที่ 4

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR