ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Patsarak.jpg

ภัสรักษ์ รังษีเพชรา (มิ้นท์) 

มัธยมต้น: ห้องเรียนสองภาษา  (Bilingual Program)

มัธยมปลาย: หลักสูตรศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ห้องเรียน Gifted) 

ปริญญาตรี: สาขาความสัมพันธ์และกิจการระหว่างประเทศ (International Affairs and Relations) วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรอินเตอร์) 

07A1444F-20C3-4403-A447-294566AA36A0_edi

เกศแก้วกัลยา วงษ์สวัสดิ์ (แตงโม) 

ปริญญาตรี:  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.ลาดกระบัง

ปริญญาโท (กำลังศึกษา):  Biology Latvia university

Masarat_Profile picture.jpeg

มสารัศม์ ภูวพัฒน์ศิรโชค (มะปราง)

ปริญญาตรี:  เอกภาษาอังกฤษ คณะ BA English The Institute of International Studies of Ramkhamhaeng University เกรดเฉลี่ย 3.24 

Khatthariya_Profile picture_2.jpg

แคทรียา สุดาปัน (แคท)

ปริญญาตรี:  Language and culture อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Gunchai_Profile picture2.jpeg

กัลป์ไชย รังสิเกรียงไกร (เอม)

ปริญญาตรี:  Chemical engineering, University of Leeds เกรดเฉลี่ย 3.20 (เกียรตินิยมอันดับ2)

ปริญญาโท:  Advanced Chemical engineering, University of Birmingham (กำลังศึกษา)

Saowapak_Profile picture.png

เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ (หมูหยอง) 

ปริญญาตรี: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาเอก: เคมีเชิงฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์

Matt_Profile picture.jpg

เมตต์ ด่านธาราเดช (เมตต์) 

ปริญญาตรี:  Liberal Arts and Sciences, University College Maastricht
                      ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(กำลังศึกษา)

Grad2.jpg

อรพรรณ เทพมณี (เอ) (รอง Admin)

ปริญญาตรี:  เคมี มศว. เกียรตินิยมอันดับ 1

ปริญญาโท: เคมี มศว. (ทุน สควค.)

ปริญญาโท: Master of Education, Curtin University, Australia 

Chanamon.jpg

ชนมน ไชยอ่อนแก้ว (มุก) 

ปริญญาตรี: วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (กำลังศึกษา)

Phongphichai_Profile picture.jpeg

พงษ์พิชัย ภูชัน (ตี๋)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 3.48

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 2.56 (ทุน Student Pilot Bangkok Airways 2018)

Profile4.jpg

อุษณา แย้มขยัน (หมู) 

ปริญญาตรี: เคมี ศิลปากร 

ปริญญาโท: เคมี (พอลิเมอร์) มหิดล (อินเตอร์) เกรดเฉลี่ย 3.60

Pitipong_Profile Photo.jpg

ปิติพงษ์ เกิดเอี่ยม (เอ็ม)

มัธยมปลาย :  หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอวน.ฟิสิกส์ ค่าย 2
ปริญญาตรี :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TOIEC Score: 805

IMG_0812 (2).jpg

อรวรรณ เทพมณี (บี) (Admin)

ปริญญาตรี: เคมี ศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 2 (ทุน พสวท.)

ปริญญาโทควบเอก: ชีวเคมี มหิดล (อินเตอร์) (กำลังศึกษา)

Thanatporn.jpg

ธนัชพร มณีจักร (ฟัน) 

ปริญญาตรี: อักษรศาสตร์  ม.ศิลปากร เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ2

ปริญญาโท: University of Lincoln, school of education

Wanicha (Cartoon).jpg

วณิชชา​ ทิพวรวิมล (การ์ตูน) 

มัธยมปลาย : เอกอังกฤษ-ฝรั่งเศส​ รร.กาญจนา​ภิเษก​วิทยาลัย​ นครปฐม​

ปริญญาตรี: ​ คณะครุศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Krishna.jpg

Krishna Ellainnee (JC) from Philippines

ปริญญาตรี: ​  Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering

Chonticha (Film).jpg

ชลธิชา เกษมุติ (ฟิล์ม) 

มัธยมต้น : General Educational Development, USA

มัธยมปลาย : Thai-German Pre-Engineering School 

ปริญญาตรี: ​  วิทยาลัยการจัดการ ม.แม่ฟ้าหลวง

Tatpong.jpg

ทัตพงศ์ สิริธนาคม (กอล์ฟ)

ปริญญาตรี :​ Assumption University (ABAC) : Business English เกียรตินิยม

Boonyaporn.jpg

บุณยาพร ควรคิด (น้ำ)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (ผ่านการสอบเทียบ GED) 

ปริญญาตรี :​ สอบติดมหาลัยมหิดลอินเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา 

Wirunpat (Pink).jpg

วิรัลพัชร เจียรธนานันต์ (พิ้ง)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ปริญญาตรี :​ เอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

ปริญญาโท :​ สาขาภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)

Wijitra (Tarn).jpg

วิจิตรา โคตรอาษา (ตาล)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (ห้องพิเศษวิทย์-คณิต)

ปริญญาตรี :​ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

Boonyarat.jpg

บุณยรัตน์ หมอปาน (โอปอ)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนทิวไผ่งาม (2 ภาษา) เคยไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกา 1 ปี

ปริญญาตรี :​ คณะการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรอินเตอร์) ได้ทุนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอินโดนีเชีย 5 เดือน

Thitiworada.jpg

ฐิติวรดา แก้วประสิทธิ์ (เดย์)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนศึกษานารี (ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต) 

ปริญญาตรี :​ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (หลักสูตรนานาชาติ) (กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1)

Udomsuk_edited.jpg

อุดมศักดิ์ กุลครอง (กู้)

มัธยมปลาย:  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม

ปริญญาตรี:  สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท:  บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Sirorat_edited.jpg

ศิโรรัตน์ แตรวิจิตร (มด)

มัธยมปลาย:  โรงเรียนพนมสารคาม ‘พนมอดุลวิทยา’ จ.ฉะเชิงเทรา (หลักสูตร IEP)

ปริญญาตรี:  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จตุรเทพ.jpg

จตุรเทพ วรรณพรม (อิคคิว)

มัธยมศึกษา :​ สายวิทย์-คณิต รร.ปทุมเทพวิทยาคาร

ปริญญาตรี :​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส โทภาษาอังกฤษ ม.บูรพา

line_oa_chat_210406_082815.jpg

ชัญญา อุประคำ (มาย)

มัธยมศึกษา :​ สายวิทย์-คณิต โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ปริญญาตรี :​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกภาษาอังกฤษ

ณภาภัช.jpg

ณภาภัช ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ (นุ้ยหนุ่ย)

มัธยมศึกษา :​ สายวิทย์-คณิต โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

ปริญญาตรี :​ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ณิชาพัชร์.jpg

ณิชาพัชร์ จันดารักษ์ (แพรพัชร)

มัธยมศึกษา :​ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ปริญญาตรี :​ คณะศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ ม.รามคำแหง (กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3)

นงลักษณ์.jpg

นงลักษณ์ วิจิตรเลขการ (โอ๋)

ปริญญาตรี :​ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปิยะณัฐ.jpg

ปิยะณัฐ ตั้งอมรศิริ (จูน)

มัธยมปลาย :​ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หลักสูตรวิทย์-คณิต

ปริญญาตรี :​ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

พรรณนภา.jpg

พรรณนภา จำรูญสาย (มาย)

ปริญญาตรี : คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาตะวันออกม.ศรีนครินทรวิโรฒ (เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม)

พุธิตา.jpg

พุธิตา เสือสกุล (แพรว)

มัธยมปลาย :​ หลักสูตรวิทย์-คณิต รร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ปริญญาตรี :​ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์

รจรินทร์.jpg

รจรินทร์  จันทรจินดาวงศ์ (เก๋)

มัธยมปลาย :​ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

ปริญญาตรี :​ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท :​ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล

รัชนาวรรณ.jpg

รัชนาวรรณ ทองระอา (ฟ้า)

มัธยมปลาย :​ หลักสูตรศิลป์คำนวณ โรงเรียนสารวิทยา

ปริญญาตรี :​ นิสิต มศว เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ (กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4)

คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ :​ SWU-SET ระดับ  B1 (สูงสุดคือ B2)

Wijitra (Tarn).jpg

วิจิตรา โคตรอาษา (ตาล)

มัธยมปลาย :​ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

ปริญญาตรี :​ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หทัยชนก.jpg

หทัยชนก พลเมืองศรี (วาดหยก)

มัธยมปลาย :​ หลักสูตรวิทย์-คณิต รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.นครราชสีมา

ปริญญาตรี :​ คณะศิลปะศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกรดเฉลี่ย 3.81 (กำลังศึกษา)

อรรถพล .jpg

อรรถพล คงสืบ (เซโน่)

ปริญญาตรี :​ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) เคยไปแลกเปลี่ยน Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ระยะเวลา 1 ปี