top of page
ค้นหา

📌สรุปหลักเกณฑ์สำคัญในการสมัครสอบแพทย์ 'กสพท.' ปี 65


จากการแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง ปีการศึกษา 2565 ของ กสพท โดยความร่วมมือระหว่าง อว. กสพท. และ ทปอ.

มีใจความสำคัญ ดังนี้


กำหนดการ

- รับสมัคร 1-20 ต.ค. 2564

- ชำระค่าสมัครภายใน 22 ต.ค. 2564 เวลา 23.00

- ยื่นคำร้องกรณีไม่มีสิทธิสอบ 1-3 พ.ย. 2564

- สอบวิชาเฉพาะ 26 มี.ค. 2565

- ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ 20 เม.ย. 2565


ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ ลดลงจากปกติ 800 บาท เหลือ 750 บาท


3 สาขาวิชาต่อไปนี้ กรณียืนยันสิทธิ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลจาก TCAS รอบใด หากสละสิทธิ จะไม่สามารถสมัครเข้าเรียนในสาขาเดิมได้อีก

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

3. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ: สามารถสมัครสาขาอื่นในสถาบันเดิมได้ และตัดสิทธิ์ห้ามสมัครสาขาเดิมเฉพาะสถาบันของรัฐเท่านั้น สถาบันเอกชน สามารถสละสิทธิและสมัครในสาขาเดิมได้


เอกสารสำคัญ ที่ต้องใช้ประกอบการสมัครสอบวิชาเฉพาะ

- ใบสมัคร **ต้องลงลายมือชื่อ ถ้าไม่ลง ตัดสิทธิ**

- สำเนาบัตรประชาชน **ต้องลงลายมือชื่อ ถ้าไม่ลง ตัดสิทธิ**

- หนังสือรับรองจากโรงเรียน ยืนยันสถานะว่ากำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย สามารถใช้แทนหนังสือรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้

- เอกสารอื่นๆ ต้องแสกนจากต้นฉบับเท่านั้น ไม่สามารถใช้รูปที่ได้จากการพริ้นสกรีนหน้าจอจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้


เลิกใช้คะแนน O-NET ในการพิจารณานับนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันกลุ่มแพทยศาสตร์


อัตราส่วนคะแนน ที่ใช้ในการพิจารณานับนักเรียนเข้าศึกษาในสถาบันกลุ่มแพทยศาสตร์ มีดังนี้

- วิชาสามัญ 70%

- วิชาเฉพาะ 30%


เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในขั้นตอนการสมัคร หากยืนยันเลือกสนามสอบแล้ว การโยกย้ายอาจเป็นไปได้ยาก ไปจนถึงเป็นไปไม่ได้เลย


ที่มา: https://bit.ly/3iXvU00


อย่าลืมกดติดตามเพจ

จะได้ไม่พลาด content ดีๆเกี่ยวกับการศึกษา

สอบถามคอร์สเรียน/ตามหาติวเตอร์ส่วนตัว สอบถามได้ค่ะ

Line: @020oygxf https://lin.ee/31CLG06A7

Tel: 080-4255145 (แอดมินพี่บี)ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page