top of page
ค้นหา

📢สอบเข้า ม.1/ม.4 ให้จัดสอบที่โรงเรียนได้ แต่ให้สอบเวลา 9.00-12.00 น. เท่านั้น

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่องการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 มีใจความสำคัญ ดังนี้- อนุญาตให้ใช้อาคารสถานศึกษาในการจับฉลากเข้าเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - อนุญาตให้ใช้อาคารสถานศึกษาในการจับฉลากและสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 - อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มเกิน 20 คน ในสถานศึกษาที่มีการจับฉลากและการสอบคัดเลือกนักเรียน - ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ สบค.กำหนดและมาตรการของจังหวัด - ในวันสอบ ให้ผู้ปกครองมาส่งเพียงท่านเดียว หากโรงเรียนมีพื้นที่คับแคบ ห้ามพักคอยในโรงเรียน หากมีพื้นที่จัดให้พักคอยได้ ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองและเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร - ให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน 9.00-12.00 น. - ห้ามรวมตัวก่อน/หลังสอบ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

- ให้ผู้ปกครองมารับ-ส่งเท่านั้น ห้ามคอยในโรงเรียน และห้ามรวมกลุ่ม ก่อน/หลังสอบ


ประกาศฉบับจริงจาก สพฐ.
อย่าลืมกดติดตามเฟซบุ๊คเพจ จะได้ไม่พลาด content ดีๆเกี่ยวกับการศึกษา Facebook: https://www.facebook.com/edustationthailand ตามหาติวเตอร์ส่วนตัว สอบถามได้ค่ะ Website: www.findustutor.com Line: @020oygxf https://lin.ee/31CLG06A7 Tel: 080-4255145 (แอดมินพี่บี)

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page