ติวเตอร์สังคมศึกษา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

ภัสรักษ์ รังษีเพชรา (มิ้นท์) 

มัธยมต้น: ห้องเรียนสองภาษา  (Bilingual Program)

มัธยมปลาย: หลักสูตรศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ห้องเรียน Gifted) 

ปริญญาตรี: สาขาความสัมพันธ์และกิจการระหว่างประเทศ (International Affairs and Relations) วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรอินเตอร์) 

จตุรเทพ วรรณพรม (อิคคิว)

มัธยมศึกษา :​ สายวิทย์-คณิต รร.ปทุมเทพวิทยาคาร

ปริญญาตรี :​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส โทภาษาอังกฤษ ม.บูรพา

นภัสสร สารพล (แบม)

มัธยมศึกษา :​ โรงเรียนหอวัง

ปริญญาตรี :​ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี ม.เกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

จิรสุดา ศรีสว่าง (ครีม)

ปริญญาตรี :​ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปิยะณัฐ ตั้งอมรศิริ (จูน)

มัธยมปลาย :​ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หลักสูตรวิทย์-คณิต

ปริญญาตรี :​ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Admin กำลังทยอยนำข้อมูลติวเตอร์ลงหน้าเว็บไซต์

แต่เครือข่ายติวเตอร์ของเรามาจากหลากหลายช่องทาง

ทันทีที่ผู้เรียนลงรายละเอียดงาน เราจะให้ข้อมูลติวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์โดยตรง

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR