คลังข้อสอบเข้า ม.1

Promote_20.png
Helping a Student

Find us tutor

แหล่งรวมติวเตอร์ที่มากที่สุด

สอนดี มีคุณภาพ ราคาเป็นมิตร

ทำเนียบเด็กเก่ง สอบติด ม.1 ร.ร.ชั้นนำ 😮😍👏

edit34_คอร์สเข้าม.1_2.jpg

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 

คอร์สวิดีโอ_รุ่น2_website.png

คลังข้อสอบเข้า ม.1

โรงเรียนศึกษานารี

ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทย์ ปี 63
ชุดที่ 1 คณิต-ไทย-สังคม

ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทย์ ปี 63
ชุดที่ 2 วิทย์-อังกฤษ

โรงเรียนสตรีวิทยา

ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทย์
ปี 60 พร้อมเฉลย 

ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทย์ ปี 61

ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทย์ ปี 62

ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทย์ ปี 64
วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ

โรงเรียนสามเสน

ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องปกติ ปี 64 ชุดที่ 1

เฉลยข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องปกติ ปี 64 ชุดที่ 1

ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องพิเศษ ปี 64 คณิต-วิทย์ ชุดที่ 1

ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องพิเศษ ปี 64 อังกฤษ ชุดที่ 1

เฉลยข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องพิเศษ ปี 64 คณิต-วิทย์-อังกฤษ ชุดที่ 1

ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องปกติ ปี 64 ชุดที่ 2

เฉลยข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องปกติ ปี 64 ชุดที่ 2

ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องพิเศษ ปี 64 คณิต-วิทย์ ชุดที่ 2

ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องพิเศษ ปี 64 อังกฤษ ชุดที่ 2

เฉลยข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องพิเศษ ปี 64 คณิต-วิทย์-อังกฤษ ชุดที่ 2

โรงเรียนสวนกุหลาบ

ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ ปี 60

ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ
ปี 61 พร้อมเฉลย 

ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ ปี 62

ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ
ปี 64 วิชาคณิตศาสตร์ 

ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ
ปี 64 วิชาภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนบดินทรเดชา

ข้อสอบ Pre-Test รร.บดินทรเดชา ปี 56
วิชาคณิตศาสตร์ ปรนัย 20 ข้อ อัตนัย 10 ข้อ

ข้อสอบ Pre-Test รร.บดินทรเดชา ปี 60 
วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 26 ข้อ 

ข้อสอบ Pre-Test รร.บดินทรเดชา ปี 63 วิชาสังคมศึกษา จำนวน 30 ข้อ

ข้อสอบ O-NET ป.6

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 64 
วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 64 
วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 64 
วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 64 
วิชาภาษาไทย