ติวเตอร์ภาษาไทย

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

ภัทร์ธีรา พ่วงไพบูลย์ (เน็ท)

ปริญญาตรี :​ ครูภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษา)

อรพินทร์  สอนแสง (เมย์)

ปริญญาตรี :​ เอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กำลังศึกษา)

ปัจจุบัน :​ เป็นติวเตอร์ สถาบันติวแถวเมืองทอง (หน้าโรงเรียนเซนต์ฟรัง)

เรณู หันสมร (ตาล)

ปริญญาตรี :​ ครูภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กำลังศึกษา)

จตุรเทพ วรรณพรม (อิคคิว)

มัธยมศึกษา :​ สายวิทย์-คณิต รร.ปทุมเทพวิทยาคาร

ปริญญาตรี :​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส โทภาษาอังกฤษ ม.บูรพา

นภัสสร สารพล (แบม)

มัธยมศึกษา :​ โรงเรียนหอวัง

ปริญญาตรี :​ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี ม.เกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

จิรสุดา ศรีสว่าง (ครีม)

ปริญญาตรี :​ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปิยะณัฐ ตั้งอมรศิริ (จูน)

มัธยมปลาย :​ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หลักสูตรวิทย์-คณิต

ปริญญาตรี :​ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

พลอย แก้วเกื้อ (พลอย)

มัธยมปลาย :​ สายวิทย์-คณิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง

ปริญญาตรี :​ ภาควิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​มหิดล

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR