ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Grad2.jpg

อรพรรณ เทพมณี (เอ) (รองAdmin)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา เกรดเฉลี่ย 3.78

 • ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.70 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 • ปริญญาโท (1) : การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.86
                     ทุนการศึกษาโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) 
                 ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium

 • ปริญญาโท (2) : Master of Education, Curtin University, Australia (กำลังศึกษา)
                 ทุนการศึกษาโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค)
   
                 ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Super Premium

 • IELTS: 6

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - เคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, Pat2, SAT Chemistry, 9วิชาสามัญ, เตรียมทหาร-นายร้อยตำรวจ ชีทไทย/อังกฤษ
  - เคมีทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี1-2
  - ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, GAT, 9 วิชาสามัญ

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ คอนโด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ย่านสยาม อโศก พร้อมพงษ์ ดินแดง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และตามแนว BTS และสอนออนไลน์

 • ประสบการณ์สอน :
       
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (เคมี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
       - ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
       - 
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (เคมี) ระดับชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
         ผู้จัดทำรายงานการประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
         ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางเคมี งานประชุมนานาชาติ Flow Analysis
         ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอุดมศึกษา เพื่อสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ด้วยประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี

Transcript มัธยมปลาย

Transcript ปริญญาตรี

Transcript ปริญญาโท

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR