ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

อรวรรณ เทพมณี (บี) (Admin)

  • นักศึกษาทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท)

  • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา เกรดเฉลี่ย 3.88

  • ปริญญาตรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกรดเฉลี่ย 3.52 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

  • ปริญญาโทควบเอก (กำลังศึกษา) : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรอินเตอร์)

  • IELTS: 6   TOEFL: 540

  • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
    - เคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, Pat2, SAT Chemistry, 9วิชาสามัญ, เตรียมทหาร-นายร้อยตำรวจ ชีทไทย/อังกฤษ
    - เคมีทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี1-2
    - ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, GAT, 9 วิชาสามัญ

  • สถานที่ที่สะดวกสอน :
    - ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ คอนโด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ย่านสยาม อโศก พร้อมพงษ์ ดินแดง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และตามแนว BTS และสอนออนไลน์

  • ประสบการณ์สอน :
         - สอนเคมีและภาษาอังกฤษมานานกว่า 5ปี
         - ติวเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเพิ่มเกรด, ติวสอบที่โรงเรียน, ติวสอบตรง (น้องติดวิศวะ เทคโนไทย-ญี่ปุ่น/ ทันตะ ม.รังสิต), Pat2, SAT Chemistry, 9วิชาสามัญ, เตรียมทหาร-นายร้อยตำรวจ ชีทไทย/อังกฤษ น้องโรงเรียนสามเสน เซนต์แกเบรียล ศรีอยุธยา เตรียมพัฒนาการ
         - ติวเคมีทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี1-2 น้องคณะวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น้องคณะแพทย์ ม.สยาม ชีทไทย/อังกฤษ น้องคณะวิทยาศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ น้องหลักสูตร MUIC ม.มหิดล น้องคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ -ติวอังกฤษเพิ่มเกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา
         - ติวภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, GAT, 9 วิชาสามัญ น้องซิ่วเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Transcript มัธยมปลาย

Transcript ปริญญาตรี

Grade Report ปริญญาโท-เอก

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR