ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

ชนมน ไชยอ่อนแก้ว (มุก) 

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เกรดเฉลี่ย 3.25

 • ปริญญาตรี (กำลังศึกษา) : สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรอินเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.06

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ประถมศึกษา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
  - มัธยมต้น : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 
  - มหาวิทยาลัย : calculus1, calculus3 (matrix,linear algebra), soil mechanics, foundation engineering, mechanics of solid, physics1 (กลศาสตร์)

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - ละแวก รังสิต ภายใน ม.ธรรมศาสตร์ หรือบริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ ฟิวเจอร์รังสิต

 • ประสบการณ์ทำงาน :
       - ประเมินราคางานโครงสร้าง บริษัท อิตาเลียน-ไทย จำกัด
       - วิศวกรภาคสนาม บริษัท นวกิจอลูมินัม จำกัด มหาชน

Transcript ปริญญาตรี และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR