ติวเตอร์สอนระดับมหาวิทยาลัย

CALCULUS

Chanamon.jpg

ชนมน ไชยอ่อนแก้ว (มุก) 

ปริญญาตรี: วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ประถมศึกษา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

- มัธยมต้น : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 

- มหาวิทยาลัย : calculus1, calculus3 (matrix,linear algebra), soil mechanics, foundation engineering, mechanics of solid, physics1 (กลศาสตร์)

Phongphichai_Profile picture.jpeg

พงษ์พิชัย ภูชัน (ตี๋)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 3.48

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 2.56
                     ทุน Student Pilot Bangkok Airways 2018

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย : ฟิสิกส์ คณิต ภาษาอังกฤษ สำหรับเพิ่มเกรดและสอบเข้ามหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัย : Calculus 1-2-3

Prasert_Profile%20picture_edited.jpg

ประเสริฐ ทวีมหาคุณ (บอล)

ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.14

ปริญญาโท: การจัดการ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.21

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ติวเข้าม.1 และเข้าม.4 โรงเรียนรัฐชั้นนำ

- ประถมศึกษา-มัธยมปลาย : คณิตศาสตร์ sat gmat bmat

- มหาวิทยาลัย : calculus1, calculus2, calculus3

Thanat_Profile picture.jpg

ธนัช ศังขะกฤษณ์ (นัท) 

ปริญญาตรี: ฟิสิกสั์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.50

ปริญญาโท: ฟิสิกสั์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรอินเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.94  (กำลังศึกษา)
ปัจจุบัน: เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ทำการศึกษาวิจัย ในประเทศญี่ปุ่นกับสถาบันวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์แห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ฟิสิกส์ (มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ค่ายสอวน., สอบเข้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์)

- คณิตศาสตร์ (มัธยมต้น, มัธยมปลาย)

- แคลคูลัส ระดับมหาวิทยาลัย

Admin กำลังทยอยนำข้อมูลติวเตอร์ลงหน้าเว็บไซต์

แต่เครือข่ายติวเตอร์ของเรามาจากหลากหลายช่องทาง

ทันทีที่ผู้เรียนลงรายละเอียดงาน เราจะให้ข้อมูลติวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์โดยตรง

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR