ติวเตอร์สอนระดับมหาวิทยาลัย

MATH

Chanamon.jpg

ชนมน ไชยอ่อนแก้ว (มุก) 

ปริญญาตรี: วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (กำลังศึกษา)

Phongphichai_Profile picture.jpeg

พงษ์พิชัย ภูชัน (ตี๋)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 3.48

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 2.56
                     ทุน Student Pilot Bangkok Airways 2018

Prasert_Profile%20picture_edited.jpg

ประเสริฐ ทวีมหาคุณ (บอล)

ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.14

ปริญญาโท: การจัดการ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.21

Thanat_Profile picture.jpg

ธนัช ศังขะกฤษณ์ (นัท) 

ปริญญาตรี: ฟิสิกสั์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.50

ปริญญาโท: ฟิสิกสั์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรอินเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.94  (กำลังศึกษา)
ปัจจุบัน: เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ทำการศึกษาวิจัย ในประเทศญี่ปุ่นกับสถาบันวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์แห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า

ณิชาพัชร์.jpg

ณิชาพัชร์ จันดารักษ์ (แพรพัชร) 

มัธยมปลาย: โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ปริญญาตรี: คณะศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ ม.รามคำแหง (กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3)

เชาวลิต.jpg

เชาวลิต แท่นหิรัญ (เอ๊ะ) 

ปริญญาตรี: สาขา Air Traffic Management คณะ Aviation Management จาก Civil Aviation Training Center สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรอินเตอร์

Admin กำลังทยอยนำข้อมูลติวเตอร์ลงหน้าเว็บไซต์

แต่เครือข่ายติวเตอร์ของเรามาจากหลากหลายช่องทาง

ทันทีที่ผู้เรียนลงรายละเอียดงาน เราจะให้ข้อมูลติวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์โดยตรง

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่