ติวเตอร์สอนระดับมหาวิทยาลัย

SOCIOLOGY

Patsarak.jpg

ภัสรักษ์ รังษีเพชรา (มิ้นท์) 

มัธยมต้น: ห้องเรียนสองภาษา  (Bilingual Program)

มัธยมปลาย: หลักสูตรศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ห้องเรียน Gifted) 

ปริญญาตรี: สาขาความสัมพันธ์และกิจการระหว่างประเทศ (International Affairs and Relations) วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรอินเตอร์) 

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- สังคมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา, ONET, 9 วิชาสามัญ
- ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา,
 GAT , ONET, 9 วิชาสามัญ, กสพท
- ภาษาอังกฤษ ติวเข้าม.1 และม.4 ห้อง EP และ Gifted, เตรียมทหาร, กพ, สอบเข้าหน่วยงานราชการ

- GED Social Study, GED English (RLA), IGCSE

- History, Business, Economic, Psychology, Geography
- TOEIC Cu-Tep, Tu-Get, CU-AAT (Eng) GMAT Verbal, SAT,GRE, GMAT

- ระดับมหาวิทยาลัย (ในไทย) Business, History, Philosophy, English, Marketing, etc.

- ระดับมหาวิทยาลัย (ต่างประเทศ สอนออนไลน์) Business Law, Human Resources Management, Politic, Economics, Psychology 

Jiraporn_Profile%20picture%20(2)_edited.

จิราพร นามลิวัลย์ (นุ้ย)

ปริญญาตรี:  พยาบาล ม.ขอนแก่น 

ปริญญาตรี (2):  นิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

-ม.ต้น-ม.ปลาย: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

-มหาวิทยาลัย:  Anatomy, Biochemistry, Preclinic, Pathology, Psychology, Physiology

Admin กำลังทยอยนำข้อมูลติวเตอร์ลงหน้าเว็บไซต์

แต่เครือข่ายติวเตอร์ของเรามาจากหลากหลายช่องทาง

ทันทีที่ผู้เรียนลงรายละเอียดงาน เราจะให้ข้อมูลติวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์โดยตรง

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR