top of page

คอร์สเรียนพิเศษและไฟล์ข้อสอบพร้อมเฉลย

คอร์สเรียนพิเศษ "เตรียมความพร้อม สอบเข้า ม.1"
Complete.png

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย

ครบทั้ง 5 วิชา

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- ครบทั้ง 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด

- วิชาละ 20 ชั่วโมง รวม 5 วิชา 100 ชั่วโมง !!!

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี ! 

ปกติ 4,950 บาท

3,500 บาท

Complete_อังกฤษ.png

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย

วิชาภาษาอังกฤษ

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาภาษาอังกฤษ

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด 

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- วิชาละ 20 ชั่วโมงเต็ม 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

ขายคอร์ส_ตะลุยโจทย์_65.png

คอร์สตะลุยโจทย์

ครบทั้ง 5 วิชา

คอร์สตะลุยโจทย์เข้า ม.1 โรงเรียนดัง

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด

- จากพรีเทส/ข้อสอบจริง โรงเรียนดัง

- สวนกุหลาบ บดินทร สตรีวิท สามเสน

- เฉลยละเอียด พร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์

- รวม 5 ชุดข้อสอบ ครบ 5 วิชา มีข้อสอบกว่า 700 ข้อ

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

999 บาท

Complete_คณิต.png

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย

วิชาคณิตศาสตร์

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาคณิตศาสตร์

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- วิชาละ 20 ชั่วโมงเต็ม 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

Complete_ไทย.png

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย

วิชาภาษาไทย

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาภาษาไทย

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด 

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- วิชาละ 20 ชั่วโมงเต็ม 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

รวม 2 คอร์ส.png

Combo set

คอร์สสรุปเนื้อหา + คอร์สตะลุยโจทย์

Combo Set 

  • คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1

  • คอร์สตะลุยโจทย์เข้า ม.1 โรงเรียนดัง

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- วิชาละ 20 ชั่วโมง รวม 5 วิชา 100 ชั่วโมง !!!

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

- ตะลุยโจทย์จากข้อสอบพรีเทสโรงเรียนดังของจริง

- สวนกุหลาบ บดินทรเดชา สตรีวิทยา สามเสน

- เฉลยละเอียด พร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์

- รวม 5 ชุดข้อสอบ ครบ 5 วิชา มีข้อสอบกว่า 700 ข้อ

ปกติ 4,499 บาท

4,199 บาท

Complete_วิทย์.png

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย

วิชาวิทยาศาสตร์

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาวิทยาศาสตร์

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด 

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- วิชาละ 20 ชั่วโมงเต็ม 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี ! 

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

Complete_สังคม.png

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย

วิชาสังคมศึกษา

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาสังคมศึกษา

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- วิชาละ 20 ชั่วโมงเต็ม 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

ไฟล์ข้อสอบพร้อมเฉลย "สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง"
#รวม 5 วิชา.jpg

ข้อสอบพร้อมเฉลยเข้าม.1 โรงเรียนดัง

ครบทั้ง 5 วิชา

📌อัพเดตล่าสุด! ข้อสอบปี 61-65 

.

👉จากข้อสอบพรีเทสโรงเรียนดัง 

👉สวนกุหลาบ บดินทร สตรีวิท สามเสน 

👉เฉลยละเอียด พร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์ 

👉5 วิชา ข้อสอบกว่า 700 ข้อ ราคา 499 บาท

👉PDF file ให้น้องๆฝึกทำที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ 

👉จัดส่งไฟล์ภายใน 6 ชั่วโมง

.

แถมฟรี❗️ แนวข้อสอบเข้าม.1 พร้อมเฉลยอีก 150 ข้อจุกๆ❗️

.

รวมข้อสอบพร้อมเฉลยเกือบ 900 ข้อ ❗️❗️

ปกติ 645 บาท

499 บาท

ภาษาอังกฤษ.jpg

ข้อสอบพร้อมเฉลยเข้าม.1 โรงเรียนดัง

วิชาภาษาอังกฤษ

📌อัพเดตล่าสุด! ข้อสอบปี 61-65 

.

👉จากข้อสอบพรีเทสโรงเรียนดัง 

👉สวนกุหลาบ บดินทร สตรีวิท สามเสน 

👉เฉลยละเอียด พร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์ 

👉1 วิชา ข้อสอบกว่า 140 ข้อ ราคา 129 บาท

👉PDF file ให้น้องๆฝึกทำที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ 

👉จัดส่งไฟล์ภายใน 6 ชั่วโมง

.

แถมฟรี❗️ แนวข้อสอบเข้าม.1 พร้อมเฉลยอีก 150 ข้อจุกๆ❗️

ราคาสุดคุ้ม!

129 บาท

คณิตศาสตร์.jpg

ข้อสอบพร้อมเฉลยเข้าม.1 โรงเรียนดัง

วิชาคณิตศาสตร์

📌อัพเดตล่าสุด! ข้อสอบปี 61-65 

.

👉จากข้อสอบพรีเทสโรงเรียนดัง 

👉สวนกุหลาบ บดินทร สตรีวิท สามเสน 

👉เฉลยละเอียด พร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์ 

👉1 วิชา ข้อสอบกว่า 140 ข้อ ราคา 129 บาท

👉PDF file ให้น้องๆฝึกทำที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ 

👉จัดส่งไฟล์ภายใน 6 ชั่วโมง

.

แถมฟรี❗️ แนวข้อสอบเข้าม.1 พร้อมเฉลยอีก 150 ข้อจุกๆ❗️

ราคาสุดคุ้ม!

129 บาท

ภาษาไทย.jpg

ข้อสอบพร้อมเฉลยเข้าม.1 โรงเรียนดัง

วิชาภาษาไทย

📌อัพเดตล่าสุด! ข้อสอบปี 61-65 

.

👉จากข้อสอบพรีเทสโรงเรียนดัง 

👉สวนกุหลาบ บดินทร สตรีวิท สามเสน 

👉เฉลยละเอียด พร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์ 

👉1 วิชา ข้อสอบกว่า 140 ข้อ ราคา 129 บาท

👉PDF file ให้น้องๆฝึกทำที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ 

👉จัดส่งไฟล์ภายใน 6 ชั่วโมง

.

แถมฟรี❗️ แนวข้อสอบเข้าม.1 พร้อมเฉลยอีก 150 ข้อจุกๆ❗️

ราคาสุดคุ้ม!

129 บาท

วิทยาศาสตร์.jpg

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย

วิชาวิทยาศาสตร์

📌อัพเดตล่าสุด! ข้อสอบปี 61-65 

.

👉จากข้อสอบพรีเทสโรงเรียนดัง 

👉สวนกุหลาบ บดินทร สตรีวิท สามเสน 

👉เฉลยละเอียด พร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์ 

👉1 วิชา ข้อสอบกว่า 140 ข้อ ราคา 129 บาท

👉PDF file ให้น้องๆฝึกทำที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ 

👉จัดส่งไฟล์ภายใน 6 ชั่วโมง

.

แถมฟรี❗️ แนวข้อสอบเข้าม.1 พร้อมเฉลยอีก 150 ข้อจุกๆ❗️

ราคาสุดคุ้ม!

129

สังคมศึกษา.jpg

ข้อสอบพร้อมเฉลยเข้าม.1 โรงเรียนดัง

วิชาสังคมศึกษา

📌อัพเดตล่าสุด! ข้อสอบปี 61-65 

.

👉จากข้อสอบพรีเทสโรงเรียนดัง 

👉สวนกุหลาบ บดินทร สตรีวิท สามเสน 

👉เฉลยละเอียด พร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์ 

👉1 วิชา ข้อสอบกว่า 140 ข้อ ราคา 129 บาท

👉PDF file ให้น้องๆฝึกทำที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ 

👉จัดส่งไฟล์ภายใน 6 ชั่วโมง

.

แถมฟรี❗️ แนวข้อสอบเข้าม.1 พร้อมเฉลยอีก 150 ข้อจุกๆ❗️

ราคาสุดคุ้ม!

129 บาท

bottom of page