คอร์สเรียนพิเศษ

คอร์สเตรียมความพร้อม สอบเข้า ม.1
Complete.png

รหัสคอร์ส PS031

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- ครบทั้ง 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด

- วิชาละ 20 ชั่วโมง รวม 5 วิชา 100 ชั่วโมง !!!

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี ! 

ปกติ 4,950 บาท

3,500 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

Complete_อังกฤษ.png

รหัสคอร์ส PS034

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาภาษาอังกฤษ

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด 

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- วิชาละ 20 ชั่วโมงเต็ม 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

ขายคอร์ส_ตะลุยโจทย์.png

รหัสคอร์ส PS041

คอร์สตะลุยโจทย์เข้า ม.1 โรงเรียนดัง

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด

- จากพรีเทส/ข้อสอบจริง โรงเรียนดัง

- สวนกุหลาบ บดินทร สตรีวิท สามเสน

- เฉลยละเอียด พร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์

- รวม 5 ชุดข้อสอบ ครบ 5 วิชา มีข้อสอบกว่า 700 ข้อ

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

999 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

Complete_คณิต.png

รหัสคอร์ส PS032

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาคณิตศาสตร์

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- วิชาละ 20 ชั่วโมงเต็ม 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

Complete_ไทย.png

รหัสคอร์ส PS035

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาภาษาไทย

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด 

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- วิชาละ 20 ชั่วโมงเต็ม 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

รวม 2 คอร์ส.png

Combo set

Combo Set 

  • คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.1

  • คอร์สตะลุยโจทย์เข้า ม.1 โรงเรียนดัง

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด 

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- วิชาละ 20 ชั่วโมง รวม 5 วิชา 100 ชั่วโมง !!!

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

!! ต่อด้วยคอร์สตะลุยโจทย์ !!

- ตะลุยโจทย์พรีเทส/ข้อสอบจริง โรงเรียนดัง

- สวนกุหลาบ บดินทร สตรีวิท สามเสน

- เฉลยละเอียด พร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์

- รวม 5 ชุดข้อสอบ ครบ 5 วิชา มีข้อสอบกว่า 700 ข้อ

ปกติ 4,499 บาท

4,199 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

Complete_วิทย์.png

รหัสคอร์ส PS033

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาวิทยาศาสตร์

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด 

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- วิชาละ 20 ชั่วโมงเต็ม 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี ! 

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

Complete_สังคม.png

รหัสคอร์ส PS036

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาสังคมศึกษา

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด

- เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ จัดตารางเรียนเองได้

- วิชาละ 20 ชั่วโมงเต็ม 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ