คอร์สเรียนพิเศษ

คอร์สเตรียมความพร้อม สอบเข้า ม.1
Promote_for website.tif

รหัสคอร์ส PS006

14/06 - 29/10

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 19.30 - 20.30 น.

เริ่ม 14 มิ.ย. – 29 ต.ค. 2564

- Live สด ในกลุ่มปิด

- วิชาละ 20 ชั่วโมง รวม 5 วิชา 100 ชั่วโมง !!!

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ 3 ปีเต็ม

- พร้อมไฟล์เอกสารสวยๆให้ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีบวกเพิ่ม

ปกติ 5,000 บาท

3,500 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

คอร์ส1.3_ภาษาอังกฤษ.png

รหัสคอร์ส PS003

14/06 - 29/10

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาภาษาอังกฤษ

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนทุกวันพุธ 19.30 - 20.30 น.

เริ่ม 14 มิ.ย. – 29 ต.ค. 2564

- Live สด ในกลุ่มปิด รวม 20 ชั่วโมง 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ 3 ปีเต็ม

- พร้อมไฟล์เอกสารสวยๆให้ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีบวกเพิ่ม

ปกติ 1,500 บาท

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

คอร์ส1.1_คณิตศาสตร์.png

รหัสคอร์ส PS001

14/06 - 29/10

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาคณิตศาสตร์

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนทุกวันจันทร์ 19.30 - 20.30 น.

เริ่ม 14 มิ.ย. – 29 ต.ค. 2564

- Live สด ในกลุ่มปิด รวม 20 ชั่วโมง 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ 3 ปีเต็ม

- พร้อมไฟล์เอกสารสวยๆให้ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีบวกเพิ่ม

ปกติ 1,500 บาท

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

คอร์ส1.4_ภาษาไทย.png

รหัสคอร์ส PS004

14/06 - 29/10

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาภาษาไทย

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนทุกวันพฤหัส 19.30 - 20.30 น.

เริ่ม 14 มิ.ย. – 29 ต.ค. 2564

- Live สด ในกลุ่มปิด รวม 20 ชั่วโมง 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ 3 ปีเต็ม

- พร้อมไฟล์เอกสารสวยๆให้ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีบวกเพิ่ม

ปกติ 1,500 บาท

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

คอร์ส1.2_วิทยาศาสตร์.png

รหัสคอร์ส PS002

14/06 - 29/10

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาวิทยาศาสตร์

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนทุกวันอังคาร 19.30 - 20.30 น.

เริ่ม 14 มิ.ย. – 29 ต.ค. 2564

- Live สด ในกลุ่มปิด รวม 20 ชั่วโมง 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ 3 ปีเต็ม

- พร้อมไฟล์เอกสารสวยๆให้ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีบวกเพิ่ม

ปกติ 1,500 บาท

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

คอร์ส1.5_สังคม.png

รหัสคอร์ส PS005

14/06 - 29/10

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาสังคมศึกษา

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนทุกวันศุกร์ 19.30 - 20.30 น.

เริ่ม 14 มิ.ย. – 29 ต.ค. 2564

- Live สด ในกลุ่มปิด รวม 20 ชั่วโมง 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ 3 ปีเต็ม

- พร้อมไฟล์เอกสารสวยๆให้ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีบวกเพิ่ม

ปกติ 1,500 บาท

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ