คอร์สเรียนพิเศษ

คอร์สเตรียมความพร้อม สอบเข้า ม.1
PS031.png

รหัสคอร์ส PS031

13 ก.ย. 64 - 28 ม.ค. 65

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- ครบทั้ง 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 19.30 - 20.30 น.

เริ่ม 13 ก.ย. 64 – 28 ม.ค. 65

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด

- วิชาละ 20 ชั่วโมง รวม 5 วิชา 100 ชั่วโมง !!!

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี ! 

ปกติ 4,950 บาท

3,500 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

ภาษาอังกฤษ.png

รหัสคอร์ส PS034

13 ก.ย. 64 - 28 ม.ค. 65

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาภาษาอังกฤษ

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนทุกวันพุธ 19.30 - 20.30 น.

เริ่ม 14 มิ.ย. – 29 ต.ค. 2564

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด รวม 20 ชั่วโมง 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

คณิตศาสตร์_2.png

รหัสคอร์ส PS032

13 ก.ย. 64 - 28 ม.ค. 65

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาคณิตศาสตร์

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนทุกวันจันทร์ 19.30 - 20.30 น.

เริ่ม 14 มิ.ย. – 29 ต.ค. 2564

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด 20 ชั่วโมง 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

 

 

 

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

ภาษาไทย.png

รหัสคอร์ส PS035

13 ก.ย. 64 - 28 ม.ค. 65

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาภาษาไทย

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนทุกวันพฤหัส 19.30 - 20.30 น.

เริ่ม 14 มิ.ย. – 29 ต.ค. 2564

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด รวม 20 ชั่วโมง 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

วิทยาศาสตร์.png

รหัสคอร์ส PS033

13 ก.ย. 64 - 28 ม.ค. 65

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาวิทยาศาสตร์

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนทุกวันอังคาร 19.30 - 20.30 น.

เริ่ม 14 มิ.ย. – 29 ต.ค. 2564

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด รวม 20 ชั่วโมง 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี ! 

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ

สังคม.png

รหัสคอร์ส PS036

13 ก.ย. 64 - 28 ม.ค. 65

คอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลาย เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1

วิชาสังคมศึกษา

- ติวสรุปเนื้อหา ป.4-6 แบบเข้มข้นเพื่อเตรียมสอบเข้าม.1

- มีเนื้อหาเกินหลักสูตร ที่บางโรงเรียนไม่ได้สอน !!

- เหมาะสำหรับ น้อง ป.5 ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

- เรียนทุกวันศุกร์ 19.30 - 20.30 น.

เริ่ม 14 มิ.ย. – 29 ต.ค. 2564

- เรียนผ่านวิดีโอในเฟซบุ๊คกลุ่มปิด รวม 20 ชั่วโมง 

- แถมทบทวนวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ไม่จำกัด

- พร้อมหนังสือเรียน จัดส่งถึงบ้าน ! ฟรี !

ราคาสุดคุ้ม!

990 บาท

แจ้งรหัสคอร์สกับแอดมินได้เลยค่ะ