ตามหาติวเตอร์

อัตราค่าเรียน (เริ่มต้น) / คน / ชั่วโมง
ระดับชั้น
รายวิชา
คอร์สติวสอบ

หมายเหตุ :

     1. คอร์สเรียนเป็นกลุ่ม ค่าเรียนต่อคนจะลดลง เช่น นักศึกษาเรียน 2 คน เหลือคนละ 250/ชั่วโมง

     2. คอร์สเรียนออนไลน์ ค่าเรียนจะลดลง

     3. คอร์สที่ต้องการเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ หากต้องการติวเตอร์เจ้าของภาษา ค่าเรียนอาจสูงขึ้น

     4. หากมีความต้องการพิเศษ เช่น ต้องการติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนรายวิชานั้นๆ หรือติวเตอร์ที่จบจากสถาบันเฉพาะ ค่าเรียนอาจสูงขึ้น

กรุณาเลือกกรอกแบบฟอร์มใดแบบฟอร์มหนึ่งเท่านั้น

สำหรับผู้เรียน

สำหรับผู้ปกครอง 

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR