ค้นหา

ความแตกต่าง Passive Learning กับ Active Learning

พักหลังมานี้ หลายๆคนคงเริ่มได้ยินคำว่า Active Learning บ่อยขึ้น มันคืออะไรกันแน่??? วันนี้ แอดมินได้รวบรวม ข้อแตกต่าง ระหว่าง Passive Learning กับ Active Learning

มีอะไรบ้าง มาดูกันค่าา...


1. รูปแบบการเรียน


Passive Learning: เรียนในฐานะผู้รับ ผ่านการฟัง อ่าน ดู Active Learning: เรียนในฐานะผู้ลงมือ ผ่านการคิด พูด ปฏิบัติ


2. สิ่งสำคัญในการเรียน


Passive Learning: สมุด หนังสือ กระดาน เรียนตามหลักสูตรกำหนด

Active Learning: ความชอบและความสมัครใจของผู้เรียน สามารถเลือกรายวิชาเรียนได้ ครูคอยให้กำลังใจ สนับสนุน และปลูกฝังว่า "ไม่ว่าสายไหน ก็มีงานรองรับ และประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น"


3. บทบาทของครู-นักเรียน


Passive Learning: ครูมีหน้าที่สั่งงาน นักเรียนมีหน้าที่ทำตาม

Active Learning: เรียนรู้ 2 ทิศทาง ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน การที่นักเรียนได้โต้ตอบ ทำให้ครูรู้ "ความรู้เดิม" ที่นักเรียนมีอยู่แล้ว เพื่อนำไปต่อยอดกับความรู้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ


4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

Passive Learning: สอบข้อเขียน กากบาท จับคู่ เป็นการสอบที่เน้นการท่องจำในสิ่งที่อยู่ในหนังสือ และให้เลือกตอบ จึงมีเพียง "ถูก" กับ "ผิด"

Active Learning: สอบปากเปล่า นำเสนอ พูดคุย การทดสอบรูปแบบนี้ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทบทวนบทเรียน แล้วนำไปคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย จึงสามารถจดจำเป็นภาษาของตนเอง และนำไปใช้ได้ดีกว่า ไม่มีสิ่ง "ถูก" กับ "ผิด" อีกต่อไป


5. ความสามารถในการเรียนรู้

Passive Learning: เรียนรู้ได้ไม่เกิน 50% เพราะไม่ได้ลงมือทำ

Active Learning: เรียนรู้ได้ 70-90% เพราะลงมือทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ วิจัย การสอบพูด การนำเสนอ อภิปราย

แล้วโรงเรียนของน้องๆ จัดการเรียนการสอนแบบไหนกันบ้างนะ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ


ตามหาติวเตอร์ ติดต่อเลย Facebook (อินบ๊อก): https://www.facebook.com/edustationthailand Line official account: https://lin.ee/31CLG06A7 หรือ @020oygxf Website: www.findustutor.com Tel: 080-4255145 (คุณบี) (แอดมิน)

ดู 6,645 ครั้ง0 ความคิดเห็น