top of page
ค้นหา

ความแตกต่าง Passive Learning กับ Active Learning

พักหลังมานี้ หลายๆคนคงเริ่มได้ยินคำว่า Active Learning บ่อยขึ้น มันคืออะไรกันแน่??? วันนี้ แอดมินได้รวบรวม ข้อแตกต่าง ระหว่าง Passive Learning กับ Active Learning

มีอะไรบ้าง มาดูกันค่าา...


1. รูปแบบการเรียน


Passive Learning: เรียนในฐานะผู้รับ ผ่านการฟัง อ่าน ดู Active Learning: เรียนในฐานะผู้ลงมือ ผ่านการคิด พูด ปฏิบัติ


2. สิ่งสำคัญในการเรียน


Passive Learning: สมุด หนังสือ กระดาน เรียนตามหลักสูตรกำหนด

Active Learning: ความชอบและความสมัครใจของผู้เรียน สามารถเลือกรายวิชาเรียนได้ ครูคอยให้กำลังใจ สนับสนุน และปลูกฝังว่า "ไม่ว่าสายไหน ก็มีงานรองรับ และประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น"


3. บทบาทของครู-นักเรียน


Passive Learning: ครูมีหน้าที่สั่งงาน นักเรียนมีหน้าที่ทำตาม

Active Learning: เรียนรู้ 2 ทิศทาง ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน การที่นักเรียนได้โต้ตอบ ทำให้ครูรู้ "ความรู้เดิม" ที่นักเรียนมีอยู่แล้ว เพื่อนำไปต่อยอดกับความรู้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ


4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

Passive Learning: สอบข้อเขียน กากบาท จับคู่ เป็นการสอบที่เน้นการท่องจำในสิ่งที่อยู่ในหนังสือ และให้เลือกตอบ จึงมีเพียง "ถูก" กับ "ผิด"

Active Learning: สอบปากเปล่า นำเสนอ พูดคุย การทดสอบรูปแบบนี้ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทบทวนบทเรียน แล้วนำไปคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย จึงสามารถจดจำเป็นภาษาของตนเอง และนำไปใช้ได้ดีกว่า ไม่มีสิ่ง "ถูก" กับ "ผิด" อีกต่อไป


5. ความสามารถในการเรียนรู้

Passive Learning: เรียนรู้ได้ไม่เกิน 50% เพราะไม่ได้ลงมือทำ

Active Learning: เรียนรู้ได้ 70-90% เพราะลงมือทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ วิจัย การสอบพูด การนำเสนอ อภิปราย

แล้วโรงเรียนของน้องๆ จัดการเรียนการสอนแบบไหนกันบ้างนะ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ


ตามหาติวเตอร์ ติดต่อเลย Facebook (อินบ๊อก): https://www.facebook.com/edustationthailand Line official account: https://lin.ee/31CLG06A7 หรือ @020oygxf Website: www.findustutor.com Tel: 080-4255145 (คุณบี) (แอดมิน)

ดู 16,433 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page