top of page

คลังข้อสอบ เข้าม.4

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 35 ข้อ

แนวข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ

แนวข้อสอบเข้า ม.4 
วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 ข้อ

bottom of page