ติวเตอร์คอมพิวเตอร์

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Posawee_Profile picture.jpg

พศวีร์ สุขชุม (ณัฐ) 

มัธยมปลาย: หลักสูตรศิลป์-คอม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

ปริญญาตรี: คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- UX UI
- การตัดต่อวีดีโอ
- วาดภาพพื้นฐาน

Admin กำลังทยอยนำข้อมูลติวเตอร์ลงหน้าเว็บไซต์

แต่เครือข่ายติวเตอร์ของเรามาจากหลากหลายช่องทาง

ทันทีที่ผู้เรียนลงรายละเอียดงาน เราจะให้ข้อมูลติวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์โดยตรง

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR